Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7057 5595 420
Reposted frompsychosis psychosis viapsychojunkie psychojunkie
7248 e5ed 420
Reposted frompsychosis psychosis viapsychojunkie psychojunkie
7422 5cd4 420
Reposted frompsychosis psychosis viapsychojunkie psychojunkie
5294 316b 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychojunkie psychojunkie
chce zmarznąć
Reposted bysmutnazupalexxiealliwantisyouGunToRunjointskurwysynfeedingthesoulmiimi
9044 6c09 420
1949 6ba4 420
Catherine Deneuve
"Belle de Jour"
(1967) 
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
"The Doom Generation" ! <3
5395 52a2 420
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viaThe1995 The1995
7404 b257 420
Reposted fromqb qb viapanmrok panmrok
8773 754a 420
Reposted frompierdolony pierdolony viahormeza hormeza
8456 8068 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahormeza hormeza
0005 9510 420
Reposted fromjottos jottos viahormeza hormeza
9113 cc87 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
9117 5b2e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
3711 ec58 420
Some pictures I shot of my friends when I spent two months in my hometown.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
1587 5112 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski "Z Szynką Raz!"
B-B-B bright side of the dark side.
8751 6df8 420
Reposted byahuramazda ahuramazda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl